En idé föds

Jag heter Linda Olsson och är rektor på Hälsoplanetens förskola. Jag är född och uppvuxen i Karlstad och 1999 flyttade jag till Luleå.

Jag har arbetat med friskvård och hälsa sedan 1995 genom att instruera vuxen- och barngrupper i bla aerobic, barnaerobic och barnmassage.

År 2000 började jag arbeta på Helex (numera Hermelinen) i Luleå som instruktör. Kombinerat med mina instruktörsutbildningar är jag också hälsovägledare samt har arbetat som förskollärare sedan 1996.

Idèn till att starta en hälsoförskola uppstod då jag började fundera på hur jag skulle kunna kombinera mina roliga yrken.

Med stigande ohälsa hos dagens barn i vårt stressiga snabbmatssamhälle så har jag som pedagog länge velat fokusera mer på barnens hälsa i tidig ålder.

Mitt specialintresse är barns matvanor.
Mitt examensarbete på förskollärarutbildningen handlade just om detta.
Att barnens kost är rätt sammansatt är mycket viktigt.
Jag har också föreläst mycket för ungdomar i idrottsföreningar samt haft olika kostgrupper för vuxna.

Hälsoplaneten som företag har funnits sedan 2003 och 2006-11-23 fick jag tillstånd av Luleå Kommun att starta en förskola.

I augusti 2007 öppnade vi portarna till Hälsoplanetens förskola.

Linda Olsson