Om förskolan

Förskolans mål är att barnen ska bli hälsomedvetna samt ha grunden till sunda livsstilsvanor när de slutar vid 6-års ålder.
Läroplanen för förskolan följs och uppföljningar görs kontinuerligt genom dokumentation av verksamheten.

Verksamheten bygger till stor del på att barnen aktiveras till rörelse, genom bla lekar (ute-och inne) samt barnaerobic.
Vi fokuserar också på avslappning och massage, där barnen kommer att få massage både av personal samt ge massage till varandra.Detta gör även barnen mer trygga och för oss är det en självklarhet att barnen skall trivas och vara trygga på förskolan.

Det vi också vill förmedla är att det är ROLIGT att röra på sig.
Hälsoplaneten bygger också på att barnen ska vara delaktiga i inriktningen på förskolans aktiviteter.

Hela förskolan är anpassad till det enskilda barnet, allt från mat, rörelse till vila.
Genom att använda lokalproducerade varor samt KRAV- märkt mat vid matlagningen så mycket som möjligt så får barnen äta ”ren” mat.

För att få en helhet för barnet under dagen bör föräldrarna och förskolan ha en gemensam inställning till hälsomedvetenhet (dvs vad som är sunt för det enskilda barnet).
Med närheten till skog samt grönområden ligger förskolan mycket bra till när det gäller uteaktiviteter som är en av hörnstenarna i verksamheten.

Så varför ska du som förälder välja just Hälsoplanetens förskola?
Det är enkelt, om du vill att ditt barn ska gå på en förskola som inriktar sig på det enskilda barnets behov av mat, rörelse och vila väljer du Hälsoplanetens förskola!
För ett långt och hälsosamt liv (även) i vuxen ålder!